РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯМинистерство на здравеопазването

 

Регионална здравна инспекция – Монтана 

24 март - Световният ден за борба с туберкулозата

 

Туберкулоза

 

В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни, независимо от здравноосигурителния статус на гражданите. Ежегодно Министерството на здравеопазването осигурява както финансов ресурс за противотуберкулозни лекарства от първи ред, лекарства за химиопрофилактика, ваксини, диагностикуми и консумативи за лабораториите, така и финансиране на болниците за лечение на туберкулоза.

В дейностите по изпълнение на националната програма активно участват специализираните лечебни заведения, регионалните здравни инспекции и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи. 

„Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България” е разработена в съответствие със Стратегията на СЗО за спиране на туберкулозата.

Този ден се отбелязва за първи път на 24 март 1996 г. по инициатива на Световната здравна организация.

Отбелязването на Световния ден цели да се привлече вниманието към този сериозен глобален проблем, който е с особена значимост и за обществото. 

Туберкулозата е инфекциозно заболяване, което може да се развие в почти всички органи и системи на човешкия организъм, но най-често се локализира в белите дробове – в 90% от случаите. Причинител на болестта е Mycobacterium tuberculosis. Туберкулозните бактерии са изключително устойчиви във външната среда. Те се запазват дълго в храчките, отделяни от болен човек. При стайна температура остават жизнеспособни от 2 до 10 месеца в зависимост от хигиенното състояние и осветеността на помещението, като в тъмни и непроветриви помещения туберкулозните бактерии могат да издържат до 3 г. Те са силно чувствителни към слънчевата светлина - при пряко действие тя ги унищожава за 5 -10 минути.

Основен източник на заразяване е болният от белодробна туберкулоза човек. Заразяването става най-често по въздушно-капков път. При кашляне, кихане и дори при разговор, болният човек отделя туберкулозни бактерии във въздуха. Така хората, които се намират в близост, могат да вдишат бактериите и да се заразят. Чрез прахът в стаите и по улиците, където туберкулозните бактерии остават дълго време жизнеспособни, също може да се предаде инфекцията.

Основа на профилактиката на туберкулозата е редовно провеждана противотуберкулозна имунизация и химиопрофилактика при необходимост.

За превенция на заболяването е необходимо и да живеем здравословно, а това означава да се храним правилно, да оптимизираме двигателната си активност, да не пушим и злоупотребяваме с алкохол. 

За област Монтана – Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Стамен Илиев” АД – гр. Монтана е лечебното заведение, осъществяващо дейности в изпълнение на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България.

Туберкулозата остава общонационален социален, медицински и икономически проблем.