През седмица 8 (27.02 – 05.03.2023 г.) за област Монтана са регистрирани 19 случая
на остри заразни заболявания. Епидемичната обстановка по отношение на грип и ОРЗ е в
обичайните за сезона стойности.
Дихателни инфекции – 7 случая на Скарлатина и 3 случая на Варицела. Всички
регистрирани случаи на Скарлатина са от община Монтана, а случаите на Варицела са в
община Вълчедръм. В засегнатите детски и учебни заведения са извършени проверки по
епидемични показания, взети са необходимите противоепидемични мерки.
Чревни инфекции – 6 случая на Ентероколит.
Един случай на вирусен хепатит – тип В и 1 случай на ламблиоза.
Няма регистирани случаи от групата на трансмисивни, невроинфекции и инфекции с
множествен механизъм на предаване.
За периода на територията на област Монтана е новодиагностицирано едно лице с
COVID – 19 инфекция. За същият период няма починали лица. Регистрираната 14-дневна
заболяемост на 100 000 души в областта е 4.9. Ежедневно се извършват епидемиологични
проучвания и се вземат необходимите противоепидемични мерки.
Общата заболяемост от грип и ОРЗ в област Монтана е  58,89 на 10 000 души. Сред
наблюдаваните общо 3736 лица от всички възрастови групи за периода са регистрирани 22
случая на ОРЗ. Най-висока е заболяемостта във възрастова група 0-4 г. е 119,05 на 10 000,
следвана от възрастова група 5-14 г. е 202,02 на 10 000.