За периода 16-20 януари 2023 г. във връзка с изпълнение на дейности по:

  • Национална програма за прeвенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г.,
  • Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. и план за действие 2021-2023 г.;
  • Психично здраве.
  • Национална програма за профилактика на оралните заболявания от 0 до 18 години в Република България 2021-2025 г.

Инспектори от отдел „ДЗК“ дирекция „ОЗ“ в РЗИ-Монтана проведоха следните обучения сред ученици на територията на област Монтана:

  • Обучения в III ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Монтана с ученици от VII a клас на теми: „Рискови фактори – алкохол и наркотици предпоставки за ПТП“ и „Рискови фактори – превенция от употребата на ПАВ“, „ Вредата от енергийните напитки и райски газ“;
  • Обучения в IV ОУ „Иван Вазов“ гр. Монтана с ученици от VI а клас на теми: „Вредата от енергийните напитки и райски газ“, „Рискови фактори – модерни, но опасни“, „ Опасностите, които крие пътното платно“;
  • Обучения във Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ гр. Монтана с ученици от Х в клас на теми: „Рискови фактори – алкохол и наркотици предпоставки за ПТП“, „Рискови фактори – превенция от употребата на ПАВ“ и „вредата от енергийните напитки и райски газ“;
  • Обучения в ДГ № 3 „Буратино“ гр. Монтана с децата от III и IV група на теми: „Бъди здрав, храни се здравословно“, „Здрави зъбки“ и „Знам и спазвам правилата на движение по пътищата“

            На всички обучения по засегнатите по-горе национални програми бяха раздадени здравно - образователни и информационни материали.

 

 

1 1 1 1 1 1