За периода 09-13 януари 2023 г. във връзка с изпълнение на дейности по:

  • Национална програма за прeвенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г.,
  • Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. и план за действие 2021-2023 г.;
  • Психично здраве.
  • Национална програма за профилактика на оралните заболявания от 0 до 18 години в Република България 2021-2025 г.

Инспектори от отдел „ДЗК“ дирекция „ОЗ“ в РЗИ-Монтана проведоха следните обучения сред ученици на територията на област Монтана:

  • Обучения в III ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Монтана с ученици от VI а клас на теми: „Рискови фактори – алкохол и наркотици предпоставки за ПТП“ и „Рискови фактори – модерни, но опасни“;
  • Обучения в II СУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Монтана с ученици от IX и Х клас на теми: „Рискови фактори – алкохол и наркотици предпоставки за ПТП“ и „Рискови фактори – модерни, но опасни“;
  • Обучения в ОУ „Петър Парчевич“ гр. Чипровци с ученици от I, II и III клас на теми: „Знам и спазвам правилата на движение по пътищата“, „Бъди здрав, храни се здравословно“, „Здрави зъбки“ и с ученици от V и VI клас на теми: „Рискови фактори за ПТП“ и „Рискови фактори – модерни, но опасни“.

            На всички обучения по засегнатите по-горе национални програми бяха раздадени здравно - образователни и информационни материали.

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1