За периода 12-16 декември 2022 г. във връзка с изпълнение на дейности по:

  • Национална програма за прeвенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г.,
  • Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. и план за действие 2021-2023 г.;
  • Ограничаване на Остеопорозата в РБългария
  • Психично здраве.

Инспектори от отдел „ДЗК“ дирекция „ОЗ“ в РЗИ-Монтана проведоха следните обучения сред ученици на територията на област Монтана:

  • Кампания в клуб на пенсионера в гр. Монтана - измерване на кръвна захар с глюкомер и измерване на кръвното налягане;
  • Беседа в клуб на пенсионера на тема: „Рискови фактори за развитие на остеопороза“;
  • Обучения в IV ОУ „Иван Вазов“ гр. Монтана на теми: „Рискови фактори-алкохол, наркотици, тютюнопушене, райски газ“ и „Безопасно поведение на пътя“;
  • Обучения във ФСПГ „Васил Левски“ гр. Монтана с ученици от 10 б клас на теми: „Рискови фактори-алкохол, наркотици, тютюнопушене, райски газ“ и „Рискови фактори алкохол и наркотици предпоставки за ПТП“;
  • Обучение в III ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Монтана с ученици от 6 в и 6 б клас на теми: „Рискови фактори-модерни, но опасни“ , „Опасностите, които крие пътното движение“ и „Вредата от енергийните напитки“.

На всички обучения и кампании по засегнатите по-горе национални програми бяха раздадени здравно - образователни и информационни материали.

 

1 1 1 1 1 1 1 1