За периода 05-09 декември 2022 г. във връзка с изпълнение на дейности по:

 • Национална програма за прeвенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г.,
 • Национална програма за профилактика на оралните заболявания от 0 до 18 години в Република България 2021-2025 г.
 • Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. и план за действие 2021-2023 г.;
 • Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г.
 • Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в РБ
 • Дейности по Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2022 г.
 • Ограничаване на Остеопорозата в РБългария

Инспектори от отдел „ДЗК“ дирекция „ОЗ“ в РЗИ-Монтана проведоха обучения сред населението и децата от детски градини на територията на област Монтана.

 • АНТИСПИН кампания 1-9 декемрви и Европейската седмица за безплатно и анонимно изследване за ХИВ и хепатит във ФСПГ-Монтана; ЦОП в кв. "Раковица", гр. Берковица
 • Обучения „ХИВ/СПИН -предпазване; Хепатит - често е невидим, но съществува“ в Клуб на пенсионера - Монтана
 • Обучения „Рискови фактори - алкохол, наркотици и тютюнопушене“- Четвърто ОУ - Монтана, пети "а", "б" и "в", ЦОП в кв. "Раковица", гр. Берковица - измерване със Smokerlyzer
 • Беседа „Остеопороза-Симптоми, причини, рискови фактори“ и Проверка на риска от остеопороза и Ръководство за мъже превенция на Остеопорозата
 • Работни срещи с медицинските специалисти (от детски градини, детски ясли, училища, центрове за обществена подкрепа, центрове за настаняване от обществен тип за деца с или без увреждания), на които се обсъди здравния риск от облъчване с радон, възможните начини за редуцирането му, както и осъществяване на коригиращи и възстановителни мерки в сградите, където е извършено измерване.
 • Безплатно изследване на кръвна захар сред Клуб на пенсионера – Монтана, в ДГ "Детелина", с. Г. Дамяново
 • „Здрави зъбки“ в ДГ "Детелина", с. Г. Дамяново
 • Обучения „Знам и спазвам правилата на движение“ в ДГ "Детелина", с. Г. Дамяново

 12345