За периода 28 ноември - 02 декември 2022 г. във връзка с изпълнение на дейности по:

  • Национална програма за прeвенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г.,
  • Национална програма за ппревенция и контрол на ХИВ СПИН И СПИ в Република България 2021-2025 г.,

Инспектори от отдел „ДЗК“ дирекция „ОЗ“, експерти от дирекция НЗБ в РЗИ-Монтана, съвместно с БМЧК проведоха кампании и обучения с ученици, персонал и узвими групи на територията на гр. Монтана.

  • Сред учениците и персонала от ПГСАКН „Проф. арх. Стефан Стефанов“ гр. Монтана и учениците от ПГЛП гр. Монтана се проведоха обучения на теми: „ХИВ/СПИН – предпазване“ и „Хепатита-често е невидим, но съществува“, също така се проведе скринингова кампания за безплатно измерване на кръвна захар и тестване на Хепатит B,C и HIV;
  • Безплатно и анонимно изследване и консултиране с бързи тестове за доказване на ХИВ/СПИН и СПИ, както и безплатно измерване на кръвна захар и тестване на Хепатит B,C се проведе в здравния център в кв. „Кошарник“ на гр. Монтана сред общността и уязвими групи.

На проведените мероприятия се раздадоха здравно-образователни и информационни материали за повишаване информираността сред населението.

 

1 1 1 1 1 1 1