За периода 21-25 ноември 2022 г. във връзка с изпълнение на дейности по:

  • Национална програма за прeвенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г.,
  • Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. и план за действие 2021-2023 г.;
  • Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 - 2027 г. и Психично здраве.
  • Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в Република България;

Инспектори от отдел „ДЗК“ дирекция „ОЗ“ в РЗИ-Монтана проведоха следните обучения сред ученици на територията на област Монтана:

  • Отбелязан бе 20 ноември-Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия с ученици от 9 и 11 клас във ФСПГ „Васил Левски“ гр. Монтана;
  • „Безопасно поведение на пътя“ с ученици от ОУ „Отец Паисий“ с. Георги Дамяново;
  • „Рисково поведение на пътя предпоставка за пътнотранспортно произшествие“ с ученици от ПГСС „Марко Марков“ с. Георги Дамяново;
  • „Вредата от енергийните напитки“, „Рискови фактори-тютюнопушене, алкохол и наркотици“ с ученици от ФСПГ „Васил Левски“ – 9 и 11 кл.; Седмо СУ „Йордан Радичков“ гр. Монтана 8, 10 и 12 кл.;
  • „Основни правила за лична хигиена на ученика от начална училищна възраст“, „Бъди здрав-храни се здравословно“ и „Вредата от енергийните напитки“ с учениците от ОУ „Отец Паисий“ и ПГСС „Марко Марков“ с. Георги Дамяново

            На всички обучения и кампании по засегнатите по-горе национални програми бяха раздадени здравно - образователни и информационни материали.

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1