За периода 14 - 18 ноември 2022 г. във връзка с изпълнение на дейности по:

  • Национална програма за прeвенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г.,
  • Национална програма за профилактика на оралните заболявания 2021-2025г.
  • Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. и план за действие 2021-2023 г.;
  • Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 - 2027 г. и Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от Радон 2018 - 2022 г.;
  • Психично здраве.

Инспектори от отдел „ДЗК“ дирекция „ОЗ“ в РЗИ-Монтана проведоха следните обучения сред ученици на територията на област Монтана:

  • „Как да опазим живота си на пътя“ с ученици от VII „а“ клас на V-то ОУ „Христо Ботев“ гр. Монтана;
  • С ученици от VIII „а“ клас на ПГСАКН „Проф. Арх. Стефан Стефанов“ гр. Монтана e отбелязан 20 ноември Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия;
  • „Нездравословното хранене и занижената физическа активност“, „Рискови фактори - тютюнопушене, алкохол и наркотици“ - ФСПГ - 12кл.; Пето ОУ - Монтана, 7 "а"кл.; Седмо СУ - Монтана 10, 11 и 7 кл.; ПГСАКН - 8 "а"кл.

            На всички обучения и кампании по засегнатите по-горе национални програми бяха раздадени здравно - образователни и информационни материали.

 

1 1 1 1 1 1 1