201122

 

На 20 ноември 2022 г. отбелязваме Световният ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия.

Началото на инициативата е поставено през 1995 от Европейската федерация на жертвите при пътнотранспортни произшествия (FEVR), като през първите години се отбелязва само на Стария континент. Много бързо добива глобална популярност и през 2005 г. е обявен с резолюция на ООН за Световен ден за възпоменание, който се отбелязва всяка година на третата неделя от месец ноември. Целта е да се засили вниманието на обществето както към жертвите на пътнотранспортния травматизъм така и към работата на екипите от веригата за реакция, които много пъти рискуват своя живот, за да спасят чужд.

Огромните цифри са стряскащи, но те трудно стигат до съзнанието ни. Човек често се води от мисълта, че „на мен няма да се случи“. Но това се случва всеки ден на десетки хора в България и на стотици по света. Затова едно от най-важите неща е заедно да накараме хората да мислят по различен начин: „Как да избегна да се случи на мен?“ Да бъдем подготвени, знаещи и можещи на пътя, спазващи правилата на движение и толерантни към чуждите грешки.

Според данните на Световната здравна организация – приблизително 1,35 милиона души загиват всяка година вследствие на пътнотранспортни произшествия, а други 50 милиона са ранени.

Човек винаги ще допуска грешки на пътя. Затова трябва да се предприемат повече инфраструктурни решения, с които постоянно да се повишава пътната безопасност. Това заедно с факторите по-ефективен контрол, по-подготвени водачи и технически изправен автопарк са ключови за подобряване на безопасността на движението. Само с координирани действия във всяка от тези области може да се постигне устойчиво намаление на инцидентите със загинали и ранени.

Много важно е да осъзнаем, че пътнотранспортният травматизъм не е просто статистика, която чуваме да се съобщава в медиите. Това са реални човешки съдби, много от които унищожени заради поемане на ненужен риск, разсеяност или грешка на пътя.

           

РЗИ-Монтана призовава всички водачи – оставете си време да спрете, като винаги поддържате безопасна дистанция и се движите със скорост съобразена с метеорологичните условия и правилата за движение! Нека не забравяме, че всички ние сме участници в движението нека бъдем отговорни, концентрирани и толерантни на пътя!

Безопасността на движението по пътищата е отговорност на всички нас!