Скъпи участници,

Уважаеми преподаватели,

Уважаеми родители,

след разглеждане на повече от 250 постъпили творби, назначена със Заповед на Директора на РЗИ-Монтана конкурсна комисия, при съобразяване с предварително обявените критерии за оценка, класира, както следва:

В категорията, обхващаща участници от 3 до 6 години:

 

Първо място: Борислав Каменов - ДГ № 1 “Щастливо детство”, град Монтана

Второ място: Божена Иванова - ДГ № 11 „Изгрев“, град Монтана

Трето място: Симона Цветкова - ДГ № 11 „Изгрев“, град Монтана

 

I -во място:

1

II -ро място:

1

III -то място:

1

 

В категорията, обхващаща участници от 7 до 17 години:

 

Първо място: Галя Кирилова - Второ ОУ “Иван Вазов”, град Вълчедръм

Второ място: Ивена-Никол Николова - ПГСАКН "Проф. арх. Стефан Стефанов", град Монтана

Трето място: Николет Георгиева - Първо ОУ "Св. св. Кирил и Методий", град Монтана

 

I -во място:

1

II -ро място:

1

III -то място:

1

 

 

След обсъждане и предвид огромния интерес към обявения конкурс, по общо предложение на комисията, се определи допълнително наградени да бъдат още четирима кандидати:

Кристиан Георгиев / Детска градина "Звънче", град Берковица/;

Никол Ивова /ДГ № 3 "Буратино", град Монтана/;

Борислава Рачкова /Второ основно училище “Иван Вазов”, град Вълчедръм/ и

Дея Боянова /Трето основно училище „Д-р Петър Берон”, град Монтана/.

Класираните на почетните шест места участници ще бъдат поканени за официално връчване на предметните награди в РЗИ – Монтана, а при невъзможност да се явят, същите ще бъдат предоставени от представител на инспекцията, родител, учител или чрез изпращане със спедиторска фирма/ лицензиран пощенски оператор.

        Част творбите, както и гореспоменатите, ще бъдат изложени на видно място в административната сграда на инспекцията.

Директорът и служителите на Регионална здравна инспекция – Монтана изказват своята благодарност към децата за отделеното време и проявеното старание.

Нека магията на изкуството продължава да ви мотивира да творите и вдъхновявате!

Изготвянето на грамоти е в процес!