За периода 17-21 октомври 2022 г. във връзка с изпълнение на дейности по:

  • Национална програма за прeвенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г.,
  • Национална програма за профилактика на оралните заболявания от 0 до 18 години в Република България 2021-2025 г.;
  • Ограничаване на Остеопорозата в РБългария

Инспектори от отдел „ДЗК“ дирекция „ОЗ“ в РЗИ-Монтана проведоха следните обучения и кампании сред ученици и персонал на територията на град Монтана:

  • В I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр.Монтана с ученици от II а и II б клас се проведоха обучения на теми: „Бъди здрав-храни се здравословно“ и „Хигиена на зъбките“.
  • Отбелязване на 20 октомври „Световен ден без остеопороза“ с персонала на ДГ №2 „Незабравка“, ДГ №4 „Калинка“, ДГ №6 „Слънце“ и V-то ОУ „Христо Ботев“ гр. Монтана.

            На всички обучения и кампании по засегнатите по-горе национални програми бяха раздадени здравно-образователни и информационни материали.

 

1 1 1 1 1