а периода 10   -14 октомври 2022 г. във връзка с изпълнение на дейности по:

  • Национална програма за прeвенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г.,
  • Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ
  • Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. и план за действие 2021-2023 г.;

Инспектори от отдел „ДЗК“ дирекция „ОЗ“ в РЗИ-Монтана проведоха следните обучения сред ученици на територията на град Монтана:

  • Във II СУ „Никола Йонков Вапцаров" с ученици от в VIII клас се проведоха обучения на теми: „Нежелана бременност, ранни бракове и контрацепция“, „Рискови фактори-алкохол, тютюнопушене, наркотици, енергийни напитки и райски газ“, „ Рискови фактори за пътно-транспортни произшествия“

На всички обучения по засегнатите по-горе национални програми бяха раздадени здравно - образователни и информационни материали.

    1 1 1 1