За периода 03 – 07 октомври 2022 г. във връзка с изпълнение на дейности по:

  • Национална програма за прeвенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г.
  • Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 г. и Национален план за действие 2022-2030 г.
  • Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 г. и План за действие 2021-2023 г.

Инспектори от отдел „ДЗК“ дирекция „ОЗ“ в РЗИ-Монтана проведоха следните обучения сред ученици на територията на град Монтана:

  • В ЦОП кв. „Раковица“, гр. Берковица се проведоха обучения с включени демонстрации на тема: „Рискови фактори, влияещи върху здравето на населението“, „Превенция от ПТП“.

            На всички обучения по засегнатите по-горе национални програми бяха раздадени здравно - образователни и информационни материали.

 

1 1 1