Въпреки значителните успехи, постигнати в борбата с туберкулозата в европейския регион на СЗО, в условията на епидемия от COVID-19, туберкулозата продължава да представлява заплаха за общественото здраве в повечето страни от региона и тази заплаха не следва да бъде подценявана.
Изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021-2025 г. цели да се намали заболеваемостта от туберкулоза в страната. За да се постигнат целите и да се изпълнят дейностите по програмата, МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана обявява „седмица на отворените врати”, която ще се проведе в периода 20 – 24 юни 2022 г., от 8,00 до 12,00 ч. в Приемно-консултативен кабинет на Отделението по пулмология и фтизиатрия на МБАЛ Монтана, всеки желаещ може да бъде прегледан.

На лицата посетили консултативния кабинет, ще се предлага:
• Скрининг на риска за туберкулоза, чрез анкета;
• Консултации;
• Прегледи и допълнителни изследвания на съмнителни за туберкулоза лица.

Целта на инициативата е да се повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата, да се даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, в условията на повишен поток на пристигащи от Украйна.