Декларации по ЗПУКИ

Заповед № 107/14.02.2018 на д-р Елена Борисова, Директор РЗИ Монтана


ДЕКЛАРАЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИ

Албена Цветанова Радованова - Декларация № 1

Албена Цветанова Радованова - Декларация № 2

Анелия Иванова Петрова

Борислав Валериев Христов

Виолета Красенова Петрова - Давидова

Галя Иванова Цанинска

д-р Емилия Славейкова Георгиева

Д-р Илонка Трифонова Петруняшева

Даниела Анатолиева Каменова

Диляна Илиева Тодорова - Декларация № 1

Диляна Илиева Тодорова - Декларация № 2

Димитър Спасов Горанов - Декларация № 1

Димитър Спасов Горанов - Декларация № 2

Елена Христова Тодорова

Eлеонора Петкова Григорова 

Емилия Георгиева Попова

Емилия Панайотова Иванова

Жина Георгиева Манчевска

Златка Иванова Младенова

инжл Петя Николова Тодорова 

инж. Яворина Замфирова Николаева

Ива Димитрова Иванова

Ива Севделинова Иванова

Иванка Еманоилова Митова

Ирена Димитрова Митова

Йорданка Емилова Христова

Камелия Иванова Петкова

Корнелия Миронова Каменова

Лиляна Станкова Николова

Лора Емилова Филипова

Мария Василева Цветкова

Марияна Александрова Георгиева

Мариана Иванова Исаева

Марияна Иванова Минкова - Декларация № 1

Марияна Иванова Минкова - Декларация № 2

Миглена Красимирова Митова

Надежда Емилова Атанасова

Татяна Костадинова Славкова

Петранка Дамянова Борисова - Декларация № 1

Петранка Дамянова Борисова Декларация № 2

Пламена Тодорова Първанова

Ралица Митева Младенова - Декларация № 1

Ралица Митева Младенова - Декларация № 2

Румяна Иванова Делева - Декларация № 1

Румяна Иванова Делева - Декларация № 2

Силвия Георгиева Александрова

Силвия Костова Иванова

Соня Димитрова Георгиева

Станислава Петрова Стоянова

Таня Любомирова Петкова - Декларация № 1

Таня Любомирова Петкова - Декларация № 2

Тихомир Емилов Макариев

Цветомила Бориславова Цекова