Декларации по ЗПКОНПИ

Регистър на декларациите

 

Образци на декларации за несъвместимост

Приложение 1 - Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

Приложение 2 - Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

 

 

 

Декларации - интереси - 2020 г

Ангел Димитров

Цветелина Младенова

Цветелина Маркова

 

Декларации за несъвместимост

Цветелина Маркова

Ангел Димитров

Цветелина Младенова

Веселина Иванова Василева

д-р Емилия Славейкова Георгиева

Даниела Божинова

Елена Георгиева

Емилия Георгиева Попова

Иванка Еманоилова Митова

Ирена Димитрова Митова

Камелия Иванова Петкова

Мая Софрониева

Миглена Надкова Накова

Надя Иванова

Николет Асенова Белчева

Нина Иванова Симеонова

Петя Начева Георгиева

Румяна Делева

Теди Димова Борисова

Цветанка Викторова Герасимова

 

Декларации - интереси - 2019 г. 

Даниела Божинова

д-р Емилия Славейкова Георгиева

Елена Георгиева

Миглена Надкова Накова

Надя Иванова

Петя Начева Георгиева

Румяна Делева

 

 

Декларации - интереси - 2018 г.

Веселина Иванова Василева

Ирена Димитрова Митова

Николет Асенова Белчева 1 

Николет Асенова Белчева 2

Нина Иванова Симеонова 

Теди Димова Борисова

Цветанка Викторова Герасимова

 

Декларации 2018