Контакти

Контакти

Директор

д-р Елена Борисова

096 /300540

Заместник-директор

 

096/ 388 311

Главен секретар

Николет Белчева

096/305 983, 096/391 727

 

Дирекция „Административно-правно и финансово обслужване”

Директор

       

                  096/391 723; 096/300 543

 

Дирекция "Медицински дейности"

Директор

                                      д-р Емилия Славейкова

                               096 /388 312

 

Дирекция "Надзор на заразни болести"

Директор

 

                               096/391 736; 096/300 545

 

 

Отдел "Държавен здравен контрол"

Началник

Тихомир Макариев

                              096/391 739; 096/305 952

 

Отдел "Лабораторни изследвания"

Началник

 инж. Яворина Николаева

                             096/391 743; 096/300 544