Дирекция Обществено здраве

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

 

 ДИРЕКТОР

ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"

име: 
тел.096/39  71 14

Отдел Държавен здравен контрол

Отдел Лабораторни изследвания