РЗИ Монтана предстои да внедри модела CAF

logo ipu

Регионална здравна инспекция – Монтана е сред избраните администрации, на които предстои да внедрят модела CAF, по проекта на Института по публична администрация “Въвеждане на Общата рамка за оценка CAF в българската администрация”. Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма “Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 CAF (Common Assessment Framework) или Обща рамка за оценка е инструмент за цялостно управление на качеството, създаден за публичния сектор. Като основа за разработването му е послужил Моделът за съвършенство на Европейската фондация за управление на качеството (EFQM).

Прилагането на CAF дава възможност организацията да бъде разгледана и оценена в нейната цялост от вътрешен екип. В резултат на самооценката се получава точна картина за състоянието на администрацията и яснота кое работи добре и кое – не.

Инструментът дава представа не само къде са проблемите и на какво се дължат, но в същото време той дава идея какво да се направи, за да заработи „организационният организъм“ в хармония.

gaf

Прилагането на CAF и превръщането му в устойчива управленска практика насърчава непрекъснатото усъвършенстване на организацията, постигането на по-добри резултати за организацията и за хората в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.