ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА УСЛУГА “ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ОТКРИВАНЕ, ЗАКРИВАНЕ И ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА НА ЛЕКАРСКИ КОНСУЛТАТИВНИ КОМИСИИ”

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ съгласно чл.104 от Закона за здравето и чл.7 (1) от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи за определите следните състави на Обща и Специализирани ЛКК /Свали като текстов файл ТУК/

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ съгласно чл.104, ал. 1 от Закона за здравето, чл. 6, ал. 1 и чл. 7, ал. 1 Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи да бъдат извършени промени, касаещи състава на ЛКК /Свали като текстов файл ТУК/

 

 

ПРОЦЕДУРИ И ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ