СПИСЪК на недопуснати кандидати до конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в дирекция „Обществено здраве“, отдел „Лабораторни изследвания“

 

Име, презиме и фамилия

основания за недопускане

Веселка Димитрова

Чл. 20, ал. 2 от НПКДСл