Към 31.12.2020 г. в Регионална здравна инспекция – Монтана не са постъпвали сигнали за корупция или корупционни нарушения.

Към 30.06.2020 г. в Регионална здравна инспекция – Монтана не са постъпвали сигнали за корупция или корупционни нарушения.

Към 31.12.2019 г. в Регионална здравна инспекция – Монтана не са постъпвали сигнали за корупция или корупционни нарушения.