bezopasnost

Денят на безопасността на движение по пътищата се отбелязва за трета поредна година в нашата страна. През 2019 г. с решение на Министерски съвет датата 29 юни е определена за единна дата за страната ни. Избрана е не случайно, тъй като черната статистика показва, че летните месеци юли и август са най – тежките по отношение на смъртните случаи.
Целта е с началото на лятната ваканция за децата и предвид множеството пътувания през юли и август да се акцентира вниманието на обществото към безопасността на движението по пътищата за опазване живота и здравето на участниците в движението. Много от инициативите неслучайно поставят фокус към децата и младежите. Първостепенен приоритет за Държавната агенция по безопасност на движенията по пътищата e подобряване на обучението по безопасност на движението – като то да започва от най-ранна възраст и да продължава през годините. По данни на СЗО, нараняванията при Пътно транспортни проишествия в световен мащаб са водещата причина за смъртност във възрастовата група от 5 до 29 години.
Средно статистически именно през месеците юли и август настъпват най-много инциденти със загинали и ранени на пътя – по над 1400 Пътно транспортни проишествия годишно. Предпоставка за това е и увеличеният чуждестранен трафик в страната ни през този период. Затова бе определен национален ден, в който да се планират и реализират редица инициативи за по-безопасно и толерантно движение, непосредствено преди периода на повишения брой пътувания, свързани с летните отпуски.
РЗИ – Монтана планира да се влючи с различни мероприятия повишаващи информираността на общността, като акцентира вниманието на участниците в движението, че безопасността на движението по пътищата е споделена отговорност – „Нека бъдем по-внимателни и толерантни един към друг, независимо дали сме зад волана или на пешеходната пътека“!