В изпълнение на Националния план за ваксиниране срещу COVID-19 на 09.06.2021 г. мобилен екип на РЗИ – Монтана ще извърши ваксинация на 12 трудноподвижни лица на територията на община Вълчедръм.
Организирана е ваксинация и на 21 лица, които са здравнонеосигурени или с избор на общопрактикуващ лекар от друга област, но временно пребиваващи на територията на общината.
В периода 31.05. – 04.06.2021 г. РЗИ – Монтана проведе регионална информационна кампания, за популяризиране ползата от ваксините против COVID-19 в 10 общини на територията на областта. Отново беше обсъдена възможността за ваксиниране на трудноподвижни лица с мобилни единици по населени места.