В рамките на Национална програма за подобряване ваксинопрофилактиката на сезонния грип, 2019-2022 г. е осигурен лесен достъп до ваксини срещу сезонен грип за целевата група на програмата - възрастни на и над 65 години. За целта всеки гражданин попадащ в обхвата на програмата е необходимо да заяви при общопрактикуващия си лекар желанието за ваксинация.

 

Грипът е силно заразно заболяване, което лесно се разпространява от човек на човек и бързо достига размерите на епидемия. Възрастните хора са заразни около 1 ден преди и 5 дни след появата на симптомите. Поради по-слабата имунна система на децата, вирусът се запазва по-дълго време в организма им и те разпространяват заболяването през по-продължителен период от време (10 и повече дни).
Освен краткия инкубационен период и лесния механизъм на предаване, за грипа е характерна и непрекъснатата изменчивост на антигенната структура на грипния вирус, водеща до всеобща възприемчивост, поради липса на имунитет към циркулиращия в момента щам. Поради това, той може да се разпространява със значителна интензивност и ежегодно да причинява сезонни епидемии, които представляват сериозен здравен, икономически и социален проблем. През различни периоди от време възникват и грипни пандемии, които се разпространяват със скорост и в мащаби, непознати при нито една друга инфекция.
За проява на симптомите на грипа обикновено са необходими около 1-2 дни. Типичният грип се характеризира с внезапна висока температура, суха кашлица, главоболие, физическа слабост, зачервено гърло, болки в мускулите и ставите. Болният от грип може да остане на легло няколко дни и обикновено е нужна седмица за възстановяване. Общата отпадналост и слабост продължават няколко седмици. Грипът се проявява във всички възрастови групи от по-леки до тежки състояния и смърт. Рискът от усложнения е най-висок при старите хора, малките деца и лицата с определени хронични заболявания. Основното усложнение при грип е бактериалната пневмония, която е вторична проява на грипната инфекция. Първичната вирусна пневмония, т.е. пневмонията, причинена от грипния вирус, е по-рядко срещана, но води до висока смъртност. Сред другите усложнения на грипа са: отит, синуит, миокардит, енцефалит и менингит, влошаване на хронични заболявания като конгестивна сърдечна недостатъчност, хронична обструктивна белодробна болест, астма и диабет.
Грипните вируси могат да предизвикат сериозно заболяване при лица от всички възрастови групи, включително и при напълно здрави хора. При хората над 65 г. заболяемостта е по-ниска, но процентът на тежките случаи и смъртността в тази възрастова група е най-висока.
Световната статистика сочи, че:
• Около 40 000 души умират преждевременно от грип всяка година в страните от Европейския съюз. До 90 % от смъртните случаи са при хора над 65-годишна възраст, предимно с придружаващи заболявания.
• В световен мащаб сезонните грипни епидемии предизвикват от 3 до 5 милиона случая на тежки заболявания и от 250 000 до 500 000 смъртни случая всяка година.
• На всеки един смъртен случай съответстват значително по-голям брой хоспитализации, свързани с възникнали усложнения. Големият брой заболели по едно и също време повишават рязко нуждите от амбулаторно и болнично лечение и водят до свръхнатоварване на лечебната мрежа.
• Смъртността от заболявания, свързани с грипа, се увеличава през годините. Вероятните причини са увеличения дял на застаряващото население, интензивното разпространение на нови грипни щамове, както и подобряването на диагностиката на грипа, което дава възможност да се установи причинната връзка между заболяването от грип и последващите усложнения и смърт.
• Грипът причинява 10-12% от отсъствията от работа по света и води до значителни социални и икономически загуби, свързани с намалена производителност и пропуснати работни дни.
• В САЩ само преките разходи (т.е. медицинските разходи) за грип надхвърлят 10 милиарда долара всяка година.
• Напредналата възраст и наличието на хронични заболявания са основните рискови фактори за възникване на тежки усложнения при боледуване от грип при лицата над 65 г.
• Много от случаите на грип, свързаните с това тежки усложнения и смърт могат да бъдат предотвратени посредством повишаване на употребата на съществуващите високоефективни ваксини.