Отбелязваме Националния ден на безопасността на движението по пътищата – 29 юни, който подчертава темата, като глобален здравен проблем съществен елемент на общественото благосъстояние и стремеж към намаляване смъртността и тежките наранявания при пътни инциденти.

Постепенно постигаме напредък в борбата с епиемията на пътя, но предстои още много работа. През изминалата 2023 г. в страната са настъпили 6 989 ПТП с 525 загинали и 9 091 ранени лица. Две трети от тях са в населени места. От всички смъртни случаи 96 включват пешеходци. Загубили сме 30 деца, а 1 329 са ранени. Тази статистика е обеспокоителна и наприемлива.

Безопасността на движението по пътищата е отговорност но цялото общество. То може да въздейства за намаляване на пътнотранспортния травматизъм, като развива защитна среда и жизнеутвърждаваща култура за БДП.

Ангажираме вниманието на родителите и образователната система за формиране на добри поведенчески модели сред децата и младежите, и утвърждаване на БДП като ценност. Приемаме концепцията за учене през целия живот, като средство за придобиване на трайни знания, умения и нагласи за безопасност на пътя. Подчертаваме, че правилното поведение, превърнато в навик, ще подпомогне опазването на децата и израстването им като отговорни граждани.

Призоваваме всеки гражданин като водач, пътник и пешеходец към етичност уважение, толерантност и спазване правилата за движение. 

Нека на пътя Животът винаги да бъде с предимство!

РЗИ-Монтана и Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ Ви пожелават безопасно пътуване и спокоен летен сезон!

Линкове към материалите, които ДАБДП подготви и предостави за разпространение  можете да намерите и свалите по долу:

Илюстрована книжка за оцветяване с образователно съдържание достъпна безплатно за сваляне от интернет страницата на Агенцията: https://www.sars.gov.bg/obuchenie/  

Образователно видео достъпно на: https://www.youtube.com/watch=MiywWMHXcYY     

Информационен бюлетин на ДАБДП, посветен на децата, достъпен на: https://www.sars.gov.bg/za-potreblenya/buletin/  

Още много други полезни съвети поместени на: https://www.sars.gov.bg/polezna-informacia/