heart

Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност в България.

Сърдечно-съдоватата система е подложена на въздействието на редица рискови фактори, които увреждат сърцето и кръвоносните съдове, а това често води до фатални последици именно поради което профилактичните прегледи имат съществено важна роля за поддържането на добро здраве.

По повод на казаното и във връзка със Заповед № РД-01-458/11.08.2023г. на министъра на здравеопазването, Регионална здравна инспекция - Монтана организира безплатни скринингови профилактични прегледи и изследвания в рамките на Националната програма за превенция на хронични незаразни болести 2021-2025г., насочени към ранно откриване на сърдечно-съдови заболявания.

Считано от 01 септември 2023г., при съобразяване с приложено оповестения график, в Амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ „АПИМПГП Хипократ ЛМЛ“ ООД, със седалище и адрес на управление: град Лом, ул. "Петър Берковски" № 3, ще се проведат профилактични прегледи и изследвания на пълнолетни лица /навършили 18 години/ от област Монтана и насочване на лицата с висок риск към специалист-кардиолог, част от състава на практика.

 

За повече информация и записване на час позвънете на телефон: 0896856637.

 

РАБОТЕН ГРАФИК

     

скринингови прегледи

     

11,00-12,00

 

раб. дни от 01.09.2023 до 15.11.2023

11,00-17,00

 

18.09.2023-21.09.2023

11,00-17,00

 

23.10.2023-27.10.2023

11,00-17,00

 

13.11.2023-18.11.2023

     

прегледи от кардиолог

08,00-11,00

 

18.09.2023-21.09.2023

08,00-11,00

 

23.10.2023-27.10.2023

08,00-11,00

 

13.11.2023-18.11.2023