Ден на отворените врати в Регионална здравна инспекция - Монтана. Заповядайте на 31.05.2023 г. от 10:30 ч в РЗИ – Монтана, ет.1 и участвайте в организираната инициатива “Ден на отворените врати” на тема “Мисия здраве”. Нашият екип Ви очаква, за да Ви запознае мисията, визията и ценностите на РЗИ - Монтана, както и да поговорим на здравни теми, свързани с ползите от физическата активност, борбата със затлъстяването и други дейности от съществено значение за поддържане на нашето добро здраве. Имате възможност да се срещнете и да зададете Вашите въпроси на служителите ни от специализираните дирекции “Надзор на заразните болести”, “Медицински дейности”, “Обществено здраве”, както и от обща администрация.