hipertonia

На 17 май всяка година отбелязваме Световния ден за борба с хипертонията.
Инициативата е на Световната лига по хипертония. Целта е да се повиши
информираността на хората за заболяването и за ролята на превенцията, своевременното
откриване и лечение на високото кръвно налягане. Тази година се поставя акцент върху
предсърдното мъждене като най-често и най-рисково ритъмно нарушение в резултат на
артериална хипертония.
Сърдечносъдовите заболявания остават водещата причина за смърт в света.
Заболеваемостта от артериална хипертония за страните от Европейския съюз е между 30 и
45%. В България сърдечносъдовите заболявания заемат първо място като причина за
смърт и инвалидизация.
Тъй като първоначалните симптоми на хипертонията са съвсем леки, често
заболяването се диагностицира едва в напреднал стадий, когато са нанесени тежки и
трайни увреди на организма. Стресът, неправилното хранене и недостатъчното движение
са основните фактори за повишаването на кръвното налягане.
Статистиката показва, че пада и долната възрастова граница на хипертонията и
вече има регистрирани случаи на деца с това заболяване. Това налага обществото все по-
ясно да осъзнае ролята на рисковите фактори като наднормено тегло, прекомерната
употреба на сол, системна употреба на алкохол и намалена двигателна активност.
Промените в хранителния режим и начина на живот могат да намалят риска от
здравни усложнения.