Уведомявам Ви, че за служебно преосвидетелстване е необходимо да се подават документи от заинтересованите лица в РКМЕ към РЗИ - Монтана за да бъдат продължени Експертните решения. В противен случай служебно няма да бъде насрочена дата за явяване.

Документите за ТЕЛК се подават в Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) към РЗИ – Монтана на адрес: гр.Монтана, пл. Жеравица 3 ет.1, кабинет № 106.

Работно време с граждани: всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. /без прекъсване/

Телефон за информация в РКМЕ: 096/388314