Patient Leaflet 2021 bg

           

 

            Ежегодно на 20 октомври отбелязваме Световният ден за борба с остеопорозата. Кампанията за борбата с остеопорозата е целогодишна насочена към повишаване на информираността в световен мащаб за превенцията, диагностиката и лечението на остеопорозата и свързаните с нея заболявания на костите. Тя цели да постави заболяването начело в световната здравна проблематика. Кампанията по повод Световния ден на остеопорозата призовава хората към навременни действия за защита на здравето на своите кости и мускули, за да се радват на добро качество на живот и независимост от грижите на другите в късни години.

Независимо от множеството ефективни възможности за лечение, остеопорозата често остава недиагностицирана и нелекувана. Не позволявайте остеопорозата да засегне вас, семейството или приятелите ви. Заболяването засяга всяка трета жена и всеки пети мъж над 50-годишна възраст, като последиците за милиони хора по света са тежки.

РЗИ – Монтана призовава всички да бъдат отговорни към себе си и близките си, да следят състоянието си и да не подценяват рисковете от пасивното и инертно поведение, а да потърсят компетентен съвет навреме за костното си здраве. Препоръчително е да се обърнете към Вашия лекар при съмнение за остеопороза, ако сте имали ранна менопауза или сте приемали кортикостероиди в продължение на няколко месеца непрекъснато, както и ако някой от родителите ви е имал фрактури на тазобедрената става или гръбнака.

В прикачен файл публикуваме:

„Ръководство за мъже: ПРЕВЕНЦИЯ НА ОСТЕОПОРОЗАТА“

създадено с цел повишаване на осведомеността за специфичните рискови фактори, профилактика, ранна диагностика, стоящи в основата на предотвратяване на остеопорозата и наблюдаваните последствия от нея.

 

SKM C224e21100115211 0001

 

Министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров награди с официални плакети на Министерството на здравеопазването и грамота служителите на здравния контрол в страната, поради проявените от служителите висока обществена отговорност и значими усилия в провеждането на продължителен засилен епидемиологичен надзор, профилактика и здравен контрол с цел ограничаване на заболяването от COVID-19, както и граничен здравен контрол и спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната от март 2020 г.
На церемонията присъстваха директорите на Регионалните здравни инспекции и директорите на дирекциите „Надзор на заразните болести“ и „Обществено здраве“.
Тържествената церемония беше открита от заместник-министъра на здравеопазването д-р Александър Златанов, който поздрави присъстващите и изрази своята благодарност за постоянството и усилията на екипите на регионалните здравни инспекции и в частност на директорите на дирекциите „Надзор на заразните болести“ и „Обществено здраве“. „Въпреки натрупаната умора пандемията сплоти колективите на РЗИ-тата. Направи ги по-уверени и готови да се справят с пандемията. Здравните инспекции трябва да търсят партньорство с останалите обществени структури, за да може заедно и по-бързо да се справим с пандемията“, посочи д-р Златанов.
В изказването си пред експертите министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров каза следното:

„В тази зала сме се събрали „най-лошите“ хора в страната. Аз, защото налагам ограничения, вие, защото контролирате спазването им, съставяте актове и налагате глоби на нарушителите, поставяте хората под карантина – затваряте ги в домовете им.
Най-лесно се вижда тази страна на нещата. Когато говорим за здравеопазване винаги си представяме болницата, лекаря, сестрата. Те спасяват непосредствено човешкия живот и това е лесно да се разбере. Много по-трудно е да се види и осмисли, и разбере, че добрият здравен контрол също спасява животи и то в мащаб много по-големи от този, на която и да е болница.
Пандемията ни помага да разберем значимостта на системите за обществено здравеопазване. Повечето хора дори не знаят, че служителите на здравния контрол също дават дежурства през нощта, през почивните дни, че влизат в огнището на заразата, че трябва да глобяват хора, които дори полицията, понякога се затруднява да проверява. От тази трибуна искам да се обърна към всички хора и да кажа:
„Хора не се сърдете за това, че ви поставят под карантина или, че ви глобяват за неспазване на противоепидемичните мерки. Те го правят за ваше добро. След време може да се окаже, че така са спасили живота ви или този на близките ви.
Искам да покажа на цялото общество, че това което прави здравният контрол, е важно, отговорно и изисква респекта и уважението на всички.
Стоя пред вас, за да ви кажа, че не сте сами в битката с пандемията. Давам много ясен знак, че Правителството стои зад вас. Държавата е признателна за това, което правите.
Днес награждавам цялата система за здравен контрол. Занесете тези плакети в РЗИ и ги поставете на видно място. Те са знак за благодарност и признателност към всички, които работиха и продължават да работят на първата линия в борбата с пандемията.
Още веднъж благодаря за усилията и за добре свършената работа.“

SKM C224e21100115210 0001

На 24.09.2021 г се отбелязва „Европейски ден на спорта в училище“.
Европейски ден на спорта в училище (ЕДСУ) е ден, посветен на насърчаването на физическата активност сред учениците, като се залага на елемента на забавлението и се изпробват нови видове физическа активност и спорт, за да се повиши усещането за „принадлежност към училището“ за всеки участник.
Европейски ден на спорта в училище се осъществява в последния петък на месец септември. Основната цел на събитието е да насърчава физическата активност сред учениците в България и цяла Европа и да включва колкото може повече деца и млади хора, училища и организации.
Европейски ден на спорта в училище дава възможност на училищата:
• Да популяризират физическото възпитание и спорта в училищата.
• Да създадат условия за забавление чрез физическа активност за младите хора и да ги мотивират да са по-активни през целия ден.
• Да подобрят общественото здраве и благополучие, чрез въвеждане на методи за учене през целия живот.
• Да засилят социални умения сред учениците и тяхната мотивация за участие в различни инициативи.
• Да са част от Европейското движение подкрепено от Европейската комисия.

 

Всяка здравно неосигурена бременна има право на медицински услуги, включени в клиничната пътека „Раждане“, както и един профилактичен преглед по време на бременността и определен обем изследвания. Тези права са регламентирани в Наредба № 26 от 14.06.2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени (Наредба № 26). Финансирането се осигурява от Министерство на здравеопазването чрез Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Профилактичният преглед и изследванията се извършват от лечебни заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ по акушерство и гинекология и медико-диагностични лаборатории на територията на цялата страна, които имат сключени договори с НЗОК.
Профилактичният преглед включва анамнеза, оценка на рискови фактори, определяне вероятния термин на раждане, измерване на артериално кръвно налягане, антропометрия с външна пелвиметрия, гинекологичен преглед, изследване на детски сърдечни тонове, ако срокът на възрастта го позволява, ехография и интерпретация на изследванията. Изследванията, които са включени са: ПКК, кръвна захар, урина - седимент, глюкоза, албумин, изследване за сифилис, изследване за хепатит В (HbS Ag); микробиологично изследване на влагалищен секрет.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с постъпили въпроси в Министерство на здравеопазването от лечебни заведения, относно наличието на протоколи за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, обръщам внимание, че на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването е публикуван Интерактивен справочник за лечение COVID-19 с приложения, в който са представени водещият международен опит в диагностиката и лечението на пациенти с коронавирусна инфекция, препоръки за поведение в извънболничната и в болничната помощ, критерии за оценяване на тежестта на състоянието, лечебни алгоритми и диагностично-терапевтични протоколи, експертни становища на български специалисти за диагностика, терапия, наблюдение и профилактика при пациенти с COVID-19.

Интерактивният справочник за лечение COVID-19 и приложенията към него са със свободен достъп и са публикувани на интернет-страницата на Министерство на здравеопазването на следния адрес: https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/interactiven-spravochnik-lechenie-covid-19/.

С оглед динамичното развитие на епидемична обстановка на територията на страната, изключително важна роля за осигуряването на болнично лечение на пациенти в случай на необходимост и предотвратяване на ограничението в достъпа до медицинските услуги има координацията и оптимизацията на процесите, касаещи медицинското обслужване на населението, в това число и на дейностите, осъществявани от центровете за спешна медицинска помощ.

Натрупаният опит в диагностиката и лечението на пациенти с коронавирусна инфекция показа ключовата роля на медицинския подход при оценката на тежестта на коронавирусната инфекция и необходимостта от лечение на евентуални придружаващи и/или обострени хронични заболявания в контекста на определяне на индикациите за болнично лечение. При оценка на индикациите за хоспитализация на пациенти с доказана или подозирана коронавирусна инфекция следва да бъде отчитано както общото състояние на пациентите, така и наличието и степента на изразеност на симптоматиката, установена при клиничния преглед (особено тази, свързана с фебрилитет, умора, суха кашлица, хрема, болки в гърлото, миалгия и/или диария), включително и наличието на други симптоми от страна на дихателната система (диспнея/задух, регистрирано намалено насищане с кислород - SpO2 и др.).

Професионалното и отговорно изпълнение на ангажиментите на медицинските специалисти от всички нива на здравната система и бързата реакция на институциите ще гарантират качествени и навременни медицински грижи за българските граждани и заедно ще се справим с предизвикателствата на пандемията от COVID-19.

По традиция, всяка година в периода от 1 до 7 август с подкрепата на Световната здравна организация (СЗО) и УНИЦЕФ в повече от 120 страни по света се отбелязва Световна седмица на кърменето. Кърменето е най-добрият пример за дълбоката връзка между човешкото здраве и природата. Кърмата е естествен възобновяем ресурс, който не вреди на природата: тя се произвежда и „доставя“ без да се нуждае от опаковка, без да замърсява околната среда и се усвоява напълно. Кърменето е не само начин на хранене – то е и начин на живот. За всички деца, но особено за недоносените бебета кърменето е жизненоважно.
Доказателствата за ползите за здравето и познавателното развитие на детето са неоспорими. Кърменето е жизненоважно в първите 6 месеца от живота на детето, защото помага да се предотвратят заболявания като пневмония и диария – две от основните причини за смърт при новородените в световен мащаб. Рисковете от развитие на рак на яйчниците и рак на гърдата – двете водещи причини за смърт при жените – също са по-малки при майките, които кърмят.
РЗИ-Монтана в съвместно партньорство с ЦОП – Монтана организира провеждане на обучения и информационна кампания сред населението по повод насърчаване, подкрепа и защита на кърменето.

Подкатегории