ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ  ЯНУАРИ 2019 Г.

Епидемична обстановка в област Монтана 

    За месец януари 2019 г. в Дирекция „Надзор на заразните болести” на РЗИ – Монтана са регистрирани общо 153 заразни заболявания (без грип и ОРЗ), срещу 151 за месец  януари 2018 г. 

   От групата на чревните инфекции са регистрирани 80 заболявания, срещу 76 за отчетния месец на предходната година. От тях: 

- Гастроентерити, ентероколити – 69 случая, срещу 67 за януари 2018 г.;

- Остър вирусен хепатит – 11 случая, от които: 6 тип „В” и 5 тип „С”, срещу 9 случая на хепатит тип „А” през януари 2018 г. 

         От групата на дихателните инфекции са съобщени 69 случая, срещу 74 заболели за  месец януари 2018 г. От тях: 

   - Варицела –  66 заболели, спрямо 56 случая през месец  януари 2018 г.

   - Туберкулоза – 1 новорегистриран случай, спрямо 1 случай месец  януари 2018 г.

   - Скарлатина – 2 заболели, спрямо 17 през месец  януари 2018 г. 

От групата на полово предаваните инфекции няма регистрирани случаи през месец януари 2019 г.

Остра вяла парализа (ОВП) при деца до 15 г. – 1 случай, няма регистрирани случаи през отчетния месец на 2018 г.

От групата на паразитозите през отчетния месец са регистрирани 1 случай на Жиардиаза (Ламблиоза) и 1 случай на ехинококоза, няма регистрирани паразитози през месец януари 2018 г. 

През отчетния период има  регистриран 1 случай на СПИН/ХИВ, спрямо 1 случай през месец януари 2018 г. 

Заболяемостта от грип и ОРЗ през отчетния месец за гр. Монтана е както следва:

31.12.2018 г. – 06.01.2019 г. – 68,18 на 10 000 души  население, спрямо  82,43 на 10 000 души  население за периода 01.01 - 07.01.2018 г.;

07.01.2019 г. – 13.01.2019 г. – 70,74 на 10 000 души  население, спрямо  – 61,82 на 10 000 души  население за периода 08.01 - 14.01.2018 г.;

14.01.2019 г. – 20.01.2019 г. – 141,41 на 10 000 души  население, спрямо 170,02 на 10 000 души  население за периода 15.01 - 21.01.2018 г.;

21.01.2019 г. - 27.01.2019 г. – 290,40 на 10 000 души  население, спрямо  481,71 на 10 000 души население за периода 22.01 - 28.01.2018 г.

На база регистрираната висока заболяемост в областта е обявена грипна епидемия за периода 29.01.2019 г. – 04.02.2019 г. 

В периода 28.01.2019 г. – 03.02.2019 е регистрирана повишена заболяемост – 315,66 на 10 000 души  население и грипната епидемия е продължена до 08.02.19 г. 

В лечебните заведения за болнична помощ са потвърдени 2 случая на грип –при 1 мъж – грип тип А (H1N1) и при 1 жена – грип тип А (H3N2).

Здравните инспектори от Д НЗБ са извършили 98 проверки на здравни и лечебни заведения.  Оказани са 7 броя организационно-методична помощ. Извършени са 87 епидемиологични проучвания.

Издадени са 162 предписания и 1 свидетелство за имунизационно състояние. Извършени са 3 проверки по заявление за регистрация на нови обекти, за което са оформени протоколи за съответствие.

Съставени са 3 акта за установини административни нарушения.

През отчетния месец в дирекция „Надзор на заразните болести” са извършени 1004 клинико-лабораторни изследвания. При осъществяването на държавен здравен контрол от подконтролните обекти са взети 47 проби за контрол на качеството на извършваната дезинфекция и 5 проби за контрол на асептика. От тях няма проби с отклонения от стандартите.

   В Д НЗБ са налични всички задължителни ваксини за обезпечаване на имунизационния обхват и консумативи за еднократна употреба. За периода на лечебните заведения са отуснати 2393 ваксини и 1220 спринцовки с игли за еднократна употреба.        

Дейност по държавния здравен и противоепидемичен контрол

      През месец януари  в отдел ДЗК са извършени  44 бр. текущи проверки в обекти с обществено предназначение, 68 бр. проверки във връзка със стоки и дейности със значение за здравето на човека.  Издадена е 1 бр. заповед за заличаване на обект с обществено предназначение, 4 бр. предписания за подобряване  хигиенното  състояние и противоепидемичния режим на проверените обекти, и няма издадени актове и наказателни постановления.

Лабораторни изследвания

Води:         

За текущият период са взети 3 броя проби питейни води от централното водоснабдяване. От тях са извършени 3 анализа по микробиологични показатели. Нама отклонения от стандартите.

 

 


Печат